Memahami Feqh Dakwah " rukun pertama Pendakwah "


Rukun dakwah

Dakwah dalam pengertian yang amat mudah adalah "ad-dakwah ilallah" (menyeru ke jalan Allah ). Namun demikian ianya tidak mudah tercapai melainkan dengan memahami dan menyemak kembali rukun-rukun dakwah:-
 1. Pendakwah ( daie' )
 2. Orang yang di dakwah ( mad'u )
 3. Pengisian ( manhaj ad-dakwah )
 4. Teknik dakwah ( uslub ad-dakwah )

   1.Pendakwah ( daie' )
   "Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan , menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang memperolehi kejayaan". ( Surah Al-Imran ; 104 )

   "Oleh sebab itu, ajaklah mereka itu ke jalan Allah, dan tetaplah pendirianmu sebagaimana yang diperintahkan kepadamu , dan janganlah engkau mengikuti kemahuan mereka". ( Surah Al-Syura : 15 )

   Tugas pendakwah adalah sama dengan tugas para Rasul . Para Rasul adalah contoh tauladan bagi semua pendakwah dan contoh yang paling istimewa itulah Nabi Muhammad SAW.

   Setiap perintah kepada Rasul sebenarnya juga perintah bagi umatnya kecuali jika ada pengecualian. Dan dalam hal dakwah ke jalan Allah ini tidak ada pengecualiannya. Jadi atas dasar itu , setiap muslim mukallaf wajib berdakwah sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.

   Ciri-ciri pendakwah ( daie' ):-
   1.  Akidah yang sahih dan teguh
   2. Ubudiyah yang istiqamah
   3. Niat yang ikhlas
   4. Akhlak yang terpuji
   5. Qudwah, teladan dan contoh yang baik
   6. Berdaya kepimpinan sejati
   7. Bersemangat juang dan berkorban
   8. Pengertahuan yang luas
   Setiap pendakwah mestilah mengetahui beberapa perkara asas di bawah ini:-

   Tugas pendakwah ( daie )

   Dakwahnya mestilah kearah mengajak umat manusia agar menyembah Allah , mentaati suruhan-Nya dan menjauhi larangan-Nya, mensyukuri nikmat-Nya dan jangan kufur terhadap-Nya.

   Pendakwah ( daie ) tersebut mestilah beramal soleh iaitu dengan melakukan kewajiban, menjauhi larangan, gemar melakukan amalan-amalan sunat dan menghindarkan dirinya daripada perkara makruh. Jadi , selain mengajak orang lain ke jalan Allah maka dia juga secara peribadi segera melaksanakannya.

   Dia merasa bangga dengan ke Islamannya, bukan merasa hina. Lalu sebagai membuktikan kebanggaannya itu, maka ia laksanakan kehendak agama dalam kehidupannya seharian tanpa mengira di mana ia berada.

   Bekalan atau senjata pendakwah ( daie ) :-
   1. Kefahaman yang mendalam berteraskan ilmu yang betul sebelum beramal. Menghayati Al-Quran dan memahami Sunnah Baginda SAW.
   2. Iman yang mendalam yang membuahkan rasa cinta kepada Allah , rasa takut kepada-Nya, rasa mengharapkan kepada-Nya dan selanjutnya mengikuti Rasullah SAW dalam segala urusan kehidupan.
   3. Hubungan yang berterusan dengan Allah SWT dalam segala urusan kehidupan seperti tawakkal , keikhlasannya, memohon bantuannya dan kebenaran dalam pertuturan dan perbuatannya.
   Akhlak pendakwah ( daie ) :-

   Pendakwah ( daie ) mestilah mempunyai akhlak yang mulia sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah Bginda SAW.

   Benar, Ikhlas, berdakwah dengan ilmu , penyantun, lemah-lembut, sabar, kasih sayang, pemaaf, tawaduk, berani, amanah, takwa, optimis, istiqamah, mengutamakan yang paling penting dan sebaginya.

   Sebagaimana juga pendakwah ( daie ) mestilah menjauhi segala sifat yang bercanggah dengan sidat di atas.


   Sambungan Rukun ke 2 >>>>> sasaran atau orang yang didakwah ( mad'u )

   Sumber : Risalah Dakwah PMRAM oktober2010.
   Photo : Zaki Aziz ( Photografi )

   Tiada ulasan:

   Catat Ulasan

   Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...